[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/k/ - Кропиватика

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1589194656.324607-.jpg ( 33.13 KB , 383x512 )

⋮⋮⋮   No. 1910

Драматики, там Курка поради на б роздає щодо розвитку Драматики. Хуйня не хуйня, а поки є можливість, витягніть з нього найбільше. Зайдіть в кірко-тред і напишіть для нього питання.

⋮⋮⋮   No. 1911

Для того, щоб сповістити про це, тред не обов'язково створювати, лол.

⋮⋮⋮   No. 1912

>>1911
Вирішив зробити максимум, аби точно вже.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]