[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1571946500.690255-.png ( 25.52 KB , 256x256 )

⋮⋮⋮   No. 4840

Можете з деанонити гостя? Бо з дається це кропивачер . і взагалі має пряме відношення до кропиви
ITPEDIA и ИСТОРИЯ ГОСТЯ из СИРИИ

⋮⋮⋮   No. 4841

>>4840
Це ж переказ гри, в коментах пише
Чи ти про власне мовця?

⋮⋮⋮   No. 4842

>>4841
Моця

⋮⋮⋮   No. 4843

>>4842
>Моця
*Мовця

⋮⋮⋮   No. 4844

Ну той що був в Сирій

⋮⋮⋮   No. 4845

>>4843
Зрозуміло

⋮⋮⋮   No. 4846

дибіл їбаний може ти хоч таймкод скинеш хуїсос ти йобаний

⋮⋮⋮   No. 4847

>>4846
Так, двоїню, звідки така підозра, опе?

⋮⋮⋮   No. 4889

>>4840
Хто взагалі дивиться цього недоумкуватого карлана-дегенерата?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]