[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1551974776.910786-.jpg ( 4.22 KB , 132x200 )

⋮⋮⋮   No. 4368

The things in the spectrums of each thing that have the opposite effect of the things in the spectums that cause aging,retards,sickness,etc,etc,and there's the others in the middle(in the berry spectrum their are healthy berries and poisonous berries and the other berries in the middle).The elements.Recreating various outside crisis situations(hungry,thirsty,stuck,etc,etc) or not results in invisibility and speed,youngness,altering you and reality,personally affecting reality,your mind returning to the past(time travel).People who are acidic,nervous,shitty and others are being assalted,bleeding and puking acid.The soaps are killing people,the nerve and skin damage and where's the sweat and tan,feeling hot,dizzy,throbbing,burning and sick?The soaps are turning peoples faces into monster scar faces.Peoples bodies are being damaged and aged by the shampoo,soap,stress,working,gravity,infections,viruses,rubs,creams,pills,people,food,beverages,etc,etc.Air bubbles and dissolved air in IV bags,tubes,syringes is being injected into people,strokes and deaths.Operating table and bed murders and people being numbed by the dentist.People are being euthanized in hospitals and hospices.They're hungrily pulling and grabbing peoples sleeping genitals,thirstily turning peoples places into a hotel/outhouse and anally attacking colon cleansed people .Surrounded by the future,the past and nightlights,barking dogs,abductions,disappearances,suicides,murders,cuts,suffocations,draining energy.Being pulled towards the future or the past along with your iron coins and other materials your in contact with and surrounded by,people are disappearing,people are being replaced with clones,robots,etc,people travelling back in time are being attacked,getting into accidents or sending messages.People are travelling to the future and to the past.Aliens,people are visiting and sometimes leaving this world,which worlds and times are they from?They're stealing peoples DNA,cloning,growing,making and using the clones.The souls of the dead and others are travelling into other peoples bodies to be young and healthy.Connected minds communicating.Some people know other peoples thoughts and are communicating telepathically,interuptions,influencing,scolding,interference,torturing and controlling peoples minds and bodies and murdering and bothering other people listen to the sounds similar to the heat bug and electronic sounds.Body twitching.People are communicating with other people through nightmares.People are using other people to say their thoughts.Your superstitious,nature's,etc examples,stuck in this nest.They're waking people up again and again and they're causing other sleeping problems and deaths,picking,poking,prodding,digging people with medical instruments.The TV creeps and others are accusing people of being criminals and others in a past life,threatening,hynotising,insulting and bothering people about what they are doing,saying and their thoughts,maybe they'll reach through the screen and your reality show from this world,concluding the experiments and cleaning the cages.

⋮⋮⋮   No. 4369

>>4368
Забагато тексту, його ніхто читати не буде, краще б ти зробив інфографіку

⋮⋮⋮   No. 4370

File: 1551978803.871485-.jpg ( 19.21 KB , 307x307 )

who said spectrum? i heard somebody said spectrum?

⋮⋮⋮   No. 4373

Речі в спектрах кожної речі, які мають протилежний ефект речей у спектрах, які викликають старіння, гальмування, хворобу тощо, і т.д., і є інші в середині (в ягідному спектрі їхні здорові ягоди і отруйні ягоди). і інші ягоди в середині). Елементи. Відтворення різноманітних зовнішніх кризових ситуацій (голодні, спраглих, застряглих і т. д.) або не призводить до невидимості і швидкості, молодості, змінюючи вас і реальності, особисто впливаючи на реальність, ваш розум повертається Люди, які є кислими, нервовими, дерьмовими та іншими, забираються, кровоточать і киплять кислотою. Мила вбивають людей, пошкоджують нерви та шкіру, а де є піт і загар, відчуття жару, запаморочення, Мила перетворюють обличчя людей на обличчя монстрів шрамів. Тіла народів пошкоджуються і витримуються шампунем, милом, стресом, роботою, тяжкістю, інфекціями, вірусами, трем, кремами, таблетками, людьми, їжею, напої та ін , труби, шприци вводяться в людей, інсульти і смерті. Операційні столові та ліжкові вбивства та люди, які стомлені стоматологом. Люди замучені в лікарнях і хосписах. Вони жадібно тягнуть і хапають народи сплячих геніталій Місця в готель / садиб і атакуючий кит очищених людей. Оточений майбутнім, минулим і нічними вогнями, гавкаючими собаками, викраденнями, зникненнями, самогубствами, вбивствами, порізами, задухами, виснаженням енергії. з вашими залізними монетами та іншими матеріалами, з якими ви контактуєте та в оточенні, люди зникають, люди замінюються клонами, роботами тощо, люди, які подорожують в минуле, піддаються нападам, потрапляють у аварії або надсилають повідомлення. майбутнє і минуле. Іноземці, люди відвідують і іноді йдуть з цього світу, з яких світів і часів вони? Вони крадуть народи ДНК, клонування, вирощування, виготовлення і використання Душі померлих та інші подорожують в тіла інших народів, щоб бути молодими і здоровими. Зв'язані думки спілкуються. Деякі люди знають думки інших народів і спілкуються телепатично, перешкоджають, впливають, лають, втручаються, мучать і контролюють уми людей і тіла і вбивство і турбує інших людей слухати звуки, подібні до тепла помилка і електронні звуки. \ tТелеві дергаються. Люди спілкуються з іншими людьми через кошмари. Люди використовують інших людей, щоб сказати свої думки. Вони пробуджують людей знову і знову, і вони викликають інші проблеми зі сном і смерть, вибираючи, тикаючи, підштовхуючи, копаючи людей медичними інструментами. інші в минулому житті, погрожуючи, гінотизуючи, ображаючи і турбуючи людей про те, що вони роблять, говорячи і свої думки, можливо, вони досягнуть через крейн і ваш реаліті-шоу з цього світу, завершуючи експерименти і очищаючи клітки.

⋮⋮⋮   No. 4374

>>4373
Забагато тексту, його ніхто читати не буде, краще б ти зробив інфографіку[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]