[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1538827347.235285-.JPG ( 14.23 KB , 177x256 )

⋮⋮⋮   No. 4100

Якого хуя?

⋮⋮⋮   No. 4115

File: 1538987936.139369-.jpg ( 107.56 KB , 640x640 )

>>4100
То всьо зрада та диверсія московитів. Ніякий русинів не існує. Є лише один єдиний великоукраїнський народ.

⋮⋮⋮   No. 4128

Бульбашику, що ти тут забув?

⋮⋮⋮   No. 4145

>>4128
Білоруси що читають вікі на білоруській мові? Вони існують?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]