[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1534530430.981127-.png ( 139.06 KB , 350x222 )

File: 1534530430.981127-2.jpg ( 51.87 KB , 608x456 )

File: 1534530430.981127-3.png ( 144.99 KB , 1035x715 )

⋮⋮⋮   No. 3971

Фінські анонімуси або тi, хто застав її розкажіть про Kuvalauta. Чи була це звичайна фінська бiрда або щось більше? Та й взагалі, українсько-фінськіх відносин нитка оголошується відкритою.

⋮⋮⋮   No. 3972
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]