[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/i/ - International

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1507693054.430239-.jpg ( 5.39 MB , 4608x3456 )

⋮⋮⋮   No. 3250

Привiт, хлопцi

⋮⋮⋮   No. 3251

Намасте. Розповідай як ти опинився на даху світу.

⋮⋮⋮   No. 3252

>>3250
Здоров був. Ти в якій країні ?

⋮⋮⋮   No. 3253

File: 1507704576.629623-.jpg ( 6.24 MB , 4608x3456 )

File: 1507704576.629623-2.jpg ( 7.88 MB , 4608x3456 )

>>3251
Просто лазив по Гугл картами та з'явилося спонтанне рішення поїхати, через 15 хвилин купив квитки. Це уся історія, і ось я тут.

⋮⋮⋮   No. 3254

>>3252
Непал

⋮⋮⋮   No. 3255

чого в /i/?

⋮⋮⋮   No. 3256

>>3253
І тут росіяни. Нікуди від них не подітись.

⋮⋮⋮   No. 3257

>>3253
Розказуй тоді як воно там, в Непалі?

⋮⋮⋮   No. 3258

купи фарби, напиши там десь "смерть руссне", сфоткай
бомбити буде роками в неті

⋮⋮⋮   No. 3259

>>3258
Тысячелетиями!

⋮⋮⋮   No. 3260

перший пішов

⋮⋮⋮   No. 3266

>>3253
Пиши собі в /b/, в інті тільки росіяни. Навіть я росіянин, муахаха.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]