[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1497488926698-0.jpg ( 151.39 KB , 900x686 )

⋮⋮⋮   No. 725

Тут буде тред однієї з найкращих ігр всіх народів.
Чому досі його не було створено?

⋮⋮⋮   No. 726

>>725
Тому що серія померла, а ностальгію не завезли?

⋮⋮⋮   No. 736

>>725
Тому що після третіх героїв серія скатилась в лайно.

⋮⋮⋮   No. 741

>>736
А як же П'яті? Хіба вони погані?

⋮⋮⋮   No. 742

File: 1497671057478-0.jpeg ( 63.49 KB , 500x442 )

>>725
лайно ці твої героії
Disciples 2 рулить

⋮⋮⋮   No. 745

>>741
З 5 серія остаточно загнулася.

⋮⋮⋮   No. 746

>>741
Я не знаю жодної людини яка хоча б раз перепроходила п'ятих героїв. А люди, які грали в третіх, зустрічались ще декілька років тому.

⋮⋮⋮   No. 780

Яке, на вашу думку, краще місто у 3 героях? Я вважаю, Некрополіс, бо некромантія вирішує усі проблеми.

⋮⋮⋮   No. 782

>>746
Я перепроходив п'яті, мені завжди подобались[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]