[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1497169102026-0.png ( 43.96 KB , 800x800 )

⋮⋮⋮   No. 676

Польський ігро-сервіс GOG виявився досить непоганою штукою, хоча усі мої знайомі та друзі IRL воротять від нього носи, декому реально відсутність ігро-досягнень, як у стімі, вже привід не юзати його. Насправді частина ігор в GOG теж має вже звичні для усіх ігродосягнення. Я он за фактично дрібногроші купив ті ігри, що в юності на піратках сотні годин юзав (хотів так пошанувати авторів). Хто з кропиван ще юзає гог, чи це я один такий дивний? Фактор соціальної мережі в гог для мене не важливий.

⋮⋮⋮   No. 677

Я використовую GOG, бо там інколи тривають круті акції й деякі ліцензійні ігри в мене там.

⋮⋮⋮   No. 678

Ну я юзаю. Ти такий не один, нитку можна замикати.

⋮⋮⋮   No. 679

>>676
gog - лютий він насправді. Ігри без дрм, постійні знижки. Нямка.

⋮⋮⋮   No. 680

>>677
сейм

⋮⋮⋮   No. 737

Купив в гогі всього дві гри - стар рулер та андеррайл. Якось більше користуюсь стімом.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]