[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1477828444450-0.jpg ( 157.96 KB , 1280x768 )

File: 1477828444450-1.jpg ( 130.22 KB , 1280x1024 )

File: 1477828444450-2.jpg ( 165.95 KB , 1280x1024 )

File: 1477828444450-3.jpg ( 128.69 KB , 1280x1024 )

⋮⋮⋮   No. 217

Ну що, хлопці, гайда у Чорну пустелю?

⋮⋮⋮   No. 218

>>217
ні

⋮⋮⋮   No. 219

>>217
Ні. Дуже багато справ, дуже.

⋮⋮⋮   No. 228

>>217
Бачу тобі довподоби ВЕЛИКІ МЕЧІ

⋮⋮⋮   No. 938

File: 1500407337336-0.jpg ( 214.54 KB , 1366x768 )

>>217
Го. Напиши мені, прізвище Halabuza

⋮⋮⋮   No. 939

>>217
Пробував колись - дуже блимає гра. Їбав таке.

⋮⋮⋮   No. 973

Гайда.

⋮⋮⋮   No. 974

>>938
Що це за жопа?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]