[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1568998821.861982-.jpg ( 134.58 KB , 499x630 )

File: 1568998821.861982-2.jpg ( 107.61 KB , 498x630 )

File: 1568998821.861982-3.jpg ( 111.88 KB , 499x630 )

⋮⋮⋮   No. 1720

Ваше ставлення до подібного лайна?

⋮⋮⋮   No. 1727

Ти про плойку? Тоді так, лайно.

⋮⋮⋮   No. 1728

а чого пише блять сПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ може давайте ше блять по хуй знає китайськи писати підараси попущені блять

⋮⋮⋮   No. 1735

File: 1569961381.560886-.png ( 87.52 KB , 288x408 )

Пічкур пов'язаний.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]