[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1547973701.882662-.jpg ( 33.6 KB , 487x506 )

File: 1547973701.882662-2.jpg ( 84.45 KB , 865x1081 )

File: 1547973701.882662-3.jpg ( 736.22 KB , 2560x1440 )

File: 1547973701.882662-4.jpg ( 40.38 KB , 540x960 )

⋮⋮⋮   No. 1517

Чи грають місцеві анони у найкращий мережевий шутан сучасності (Веселка 6: Облога)?

⋮⋮⋮   No. 1521

>>1517
> найкращий мережевий шутан сучасності
Скільки зайвих слів.

⋮⋮⋮   No. 1522

А я так і не в'їхав що за гра ?

⋮⋮⋮   No. 1523

>>1522
Rainbow Six: Siege

⋮⋮⋮   No. 1524

> найкращий мережевий шутан сучасності
А який зв'язок між цими зображеннями і CS 1.6?

⋮⋮⋮   No. 1565

>>1517
Ні, грошей нема.

⋮⋮⋮   No. 1578

File: 1554670821.424837-.jpg ( 103.15 KB , 690x690 )

Сама гра файна, але ще багато чого потрібно виправити й добавити. Найбільше бісить те, що не можна обирати мапу, через це не можу нормально вивчати якусь одну мапу, й граю як краб.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]