[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/g/ - Відеоігри

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1517515235.51747-.png ( 3.74 MB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 1229

Чи є нормальний український переклад на Відьмак 3: Дикий Гін ("полювання", кому як подобається), чи хоча б субтитри?


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]