[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/f/ - Фап

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1503121206.769479-.jpg ( 103.35 KB , 600x900 )

⋮⋮⋮   No. 1548

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
Стаття 6. Заборона обігу предметів та продукції
порнографічного характеру
Забороняється:
виробництво і ввезення в Україну творів, зображень, інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення,
реклама, збут чи розповсюдження;

Коли мене хотіли приймати копи, чогось питали, чи є в мене порно на компі.
Надіюсь, кропивач хоститься не в Україні.

⋮⋮⋮   No. 1563

File: 1503558083.937446-.jpg ( 415.59 KB , 2560x1696 )

хіба тут нема що обговорити?

⋮⋮⋮   No. 1568

>>1563
а що тут говорити?
поки обговорення політики буде йти в правильному руслі і поки тут сидить півтора анона кропивач ніхто не чіпатиме.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]