[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/f/ - Фап

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1496938447223-0.jpg ( 68.05 KB , 564x859 )

⋮⋮⋮   No. 1224

Привіт. Я щойно подрочив. Вдруге чи втретє за день. І вчора раз дрочив. Зрозумів, що це одна з головних проблем і тому вирішив її вирішити.

Від цієї хвилини жодної дрочки.
Анон, го зі мною.

⋮⋮⋮   No. 1225

Dobre, á z toboú.

⋮⋮⋮   No. 1244

Дрочу двічі на тиждень (по два рази, відповідно).
Зі мною все добре чи варто теж приєднуватись до нофапу?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]