[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/c/ - Кіно

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1477936350318-0.jpg ( 90.19 KB , 640x960 )

⋮⋮⋮   No. 62

Реквестую в цім тріді посилання на короткі, або повні метри бюджетного/безбюджетного кіно. Бажано українського, але й англомовне підійде.
Головне наявність якоїсь історії, а не та ганьба, яку у нас кличуть "українським поетичним кіно".

⋮⋮⋮   No. 63

>>62
https://www.youtube.com/watch?v=q-gjrEC-STw
Єдині українці, за яких не соромно на imdb http://www.imdb.com/title/tt5328716/

⋮⋮⋮   No. 64

>>63

підписаний, знаю. Дуже цікавий ефект від їхніх роликів, наче й трешак повний і "сам би зняв краще", але підкупає своїм шармом і дивишся далі.

⋮⋮⋮   No. 90

ПЛІС ЕНІВАН

⋮⋮⋮   No. 91

>>63
що за гівно?

⋮⋮⋮   No. 92

>>63
>за яких не соромно
Один напівсмішний ролик не зробив їх вартими уваги.

⋮⋮⋮   No. 93
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]