[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1588110430.54378-.jpg ( 365.51 KB , 720x1440 )

File: 1588110430.54378-2.jpg ( 313.64 KB , 720x1440 )

⋮⋮⋮   No. 6127

Цікаво, чи вважається порушенням правил дублювання тредів між дошками. В списку дослівно нічого не має, але можна віднести до "спаму". З іншої сторони, самі знаєте, шо "спам" то таке розмите поняття, гірше ніж зрада та шин

⋮⋮⋮   No. 6128

В даному випадку анон намагається привернути до треду в тематиці, це не дуже, але доки тематика не оживе це допустимо.
От тупо дублювати треди я б не радив, бо можемо і потерти. Згодом придумаємо як це прописати в правила, якщо знайдемо в цьому сенс.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]