[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1580568191.588055-.jpg ( 18.01 KB , 400x299 )

⋮⋮⋮   No. 5056

Як переставити часовий пояс на кропиві? Пише заробітчанин.

⋮⋮⋮   No. 5058

>>5056
У налаштуваннях лялькоскрипту у вкладці "Дописі" є опція "Корекція часу в дописах"

⋮⋮⋮   No. 5059

Дописи*

⋮⋮⋮   No. 5060

File: 1580572635.746285-.jpg ( 61.15 KB , 503x614 )

Ось

⋮⋮⋮   No. 5075 OP

>>5060
Щось воно все одно не працює.

⋮⋮⋮   No. 5130

>>5056
Світ житиме за київським часом або не житиме взагалі![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]