[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1579987398.340241-.jpg ( 63.51 KB , 1280x720 )

⋮⋮⋮   No. 4966

Сап кропива
Як приробити PaintBBS до кропивацького рушія?

⋮⋮⋮   No. 4967

Нащо?

⋮⋮⋮   No. 4968

>>4967
Щоб малювач був, як у всіх нормальних бордів

⋮⋮⋮   No. 4969

>>4968
..у яких?

⋮⋮⋮   No. 4970

>>4969
Фірчан, краутчан тощо

⋮⋮⋮   No. 4971

>>4969
двачь

⋮⋮⋮   No. 4972

>>4971
здохь

⋮⋮⋮   No. 4974

>>4968
Щоб кожен другий школяр малював тут прутні? А чи треба воно стронговій бірді з мовосрачами та пошуками малоросів під ліжком?

⋮⋮⋮   No. 4975

>>4974
Решта ж малюватимуть ракопічкурів та бінери, тому так

⋮⋮⋮   No. 4976

File: 1580120820.564122-.png ( 1.94 MB , 1800x1744 )

>>4975
Про оріджинал маскотів я вже і не мрію.

⋮⋮⋮   No. 4977

>>4976
Це, до речі, перша тема, яку можна запістити хоча чим Лізка не вгодила не знаю
Ще би Бульбу на кропиву запросити

⋮⋮⋮   No. 5065


⋮⋮⋮   No. 5142


⋮⋮⋮   No. 5176

>>5142
Це відповідь на питання "де?", а не "як?"[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]