[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1570378694.671997-.jpg ( 4.43 KB , 299x168 )

⋮⋮⋮   No. 4298

Може візьмете якихось модераторів? Купа тредів в /б не за тематикою і нуль реакцій.

⋮⋮⋮   No. 4299

File: 1570437139.933597-.jpg ( 315.36 KB , 716x823 )

А безкоштовного пасскода дадуть?

⋮⋮⋮   No. 4302 OP

>>4299
нащо це?

⋮⋮⋮   No. 4303

>>4299
Ніт. Таке в нас не водицця.

⋮⋮⋮   No. 4304

Купа спаму лізе. Ну реально, де модери/адміни?

⋮⋮⋮   No. 4305

>>4304
Веселковий заходить ввечері зазвичай

⋮⋮⋮   No. 4306

>>4305
Як заходить - так і виходить.

⋮⋮⋮   No. 4307

де спам? Не бачити[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]