[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1570060067.077227-.jpg ( 42.8 KB , 719x221 )

⋮⋮⋮   No. 4280

Будь ласка додайте зверху кнопку "каталог" і кноку "вниз" як на форчані.

⋮⋮⋮   No. 4281

>>4280
З телефону сидиш, чи що?

⋮⋮⋮   No. 4282

>>4280
>>4281
Кропивачую. З телефону теж іноді сиджу і той поки каталог знайдеш

⋮⋮⋮   No. 4285

Зробили б, але нема кому це робити(((

⋮⋮⋮   No. 4286

Якщо вмієте саменькі-велкам сюди https://gitlab.com/Kropyva/[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]