[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1569870818.210764-.jpg ( 679.13 KB , 1080x1920 )

⋮⋮⋮   No. 4266

Чому серед останніх постів не відображаються такі без підпису?

⋮⋮⋮   No. 4267

>>4266
пост без тексту?

⋮⋮⋮   No. 4268 OP

>>4267
Так

⋮⋮⋮   No. 4273

бо допис без тексту показувало б пустим рядком

⋮⋮⋮   No. 4284

File: 1570092998.906708-.jpg ( 109.94 KB , 1080x307 )

>>4273
Тим часом як це реалізовано на гіпері

⋮⋮⋮   No. 4287

>>4284
гм, а в цьому є сенс?

⋮⋮⋮   No. 4288

>>4287
Я не бачу. Тим більш, це телефонопроблеми.
повз

⋮⋮⋮   No. 4289

>>4288
І на моїй телефонній Опері такі дописи відображаються, до речі.

⋮⋮⋮   No. 4760

>>4287
Є

⋮⋮⋮   No. 4801

Якщо Гіперчан помер, то чи не можна попросити його адміна поділитися кодом як він це реалізовував у себе?

⋮⋮⋮   No. 4802

>>4801
нащо простити, воно й так доступне
https://github.com/hyperkun/Kropyvaba?files=1[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]