[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1566813349.018619-.png ( 171.23 KB , 1080x1920 )

⋮⋮⋮   No. 4044

Адміне, дороби аддон кропиви для dashchan. Неможливо ні нитку створити, ні дописувати у існуючій. Ну хоч читати можна

⋮⋮⋮   No. 4053

Аби це зробити потрібен джавіст, якого на кропиві нема.
Сирці лежать тут:https://gitlab.com/Kropyva/
Вантаж, допилюй, коміть.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]