[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1566420097.816994-.png ( 9.6 KB , 214x236 )

⋮⋮⋮   No. 3992

Бачу на Кропивачі нові порядки завелися? Чи мені здалося?

⋮⋮⋮   No. 3995

Я пирипрошую, але ГА?

⋮⋮⋮   No. 3996

>>3995
Він просто бажає гету.

⋮⋮⋮   No. 3997

>>3996
А, знаю таких. Гетолюби, блін

⋮⋮⋮   No. 4001

File: 1566503538.730545-.png ( 254.89 KB , 1300x780 )

>>3997
Я вкрав чийсь ГЕТ?

⋮⋮⋮   No. 4002

File: 1566503927.101237-.jpg ( 64.71 KB , 700x521 )

>>4001
От дідько, не вдалося.

⋮⋮⋮   No. 4004

File: 1566504287.239011-.png ( 254.89 KB , 1300x780 )

>>4002
>>4001
Ну ти не взяв, то я візьму. Не переймайся, 4004 це як 404 тільки з нуликом[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]