[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1562828857.695593-.jpg ( 97.96 KB , 1280x720 )

⋮⋮⋮   No. 3806

Дякую за пікчі котрі не завантажуються

⋮⋮⋮   No. 3807 OP

О, їбать, а чого в б робить?

⋮⋮⋮   No. 3808

File: 1562829281.389374-.jpg ( 32.68 KB , 400x388 )

>>3806
Усі на кібермайдан, зробимо адміна разом.

⋮⋮⋮   No. 3819

>>3808
Я вже тебе зробив, нашо мені ще адміна робити.

⋮⋮⋮   No. 3822

Адмінчику, пофікси посилання на сторінки правил і донату. Не можу ніяк нерейти

⋮⋮⋮   No. 3823

File: 1563455572.020885-.jpg ( 229.13 KB , 2592x4608 )

>>3822
https://www.kropyva.ch/about/rules/
https://www.kropyva.ch/about/donate/
Хз чого з головної не переходить, гляну.

⋮⋮⋮   No. 3824

File: 1563467595.04298-.png ( 174.49 KB , 1861x2008 )

>>3823
А пасс-коди за донат будуть?

⋮⋮⋮   No. 3825

File: 1563467715.171128-.png ( 155.75 KB , 1192x796 )

Це лялька вихитується, чи Кропивач зламавсі? Поясніть дурному.

⋮⋮⋮   No. 3830

>>3825
лялька[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]