[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1561838624.691129-.jpg ( 67.62 KB , 866x1300 )

⋮⋮⋮   No. 3713

Коли буде власний пошук по борді, блядь?!

⋮⋮⋮   No. 3715 OP

Чи ви боїтеся щоб вас ненароком після цього не назвали копією Файначу?

⋮⋮⋮   No. 3716


⋮⋮⋮   No. 3717

File: 1561848963.815473-.jpg ( 111.13 KB , 867x1300 )

>>3716
тепер всі проблеми мають вирішувати безоси а не адміни?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]