[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1561545618.511676-.png ( 205.25 KB , 561x447 )

⋮⋮⋮   No. 3703

Чому не видаляється відверта кацапська пропаганда? Чому кропивач став україномовною площадкою для висерів лахтадирок? Адмін, чому ти дозволяєш висиратися тут ворогам і нести відверто ворожу пропаганду? Гроші не пахнуть? В тебе совість є? Потурання ворогам під час війни і допомога в розповсюдженні ворожою пропаганди називається колабораціанізмом і є військовим злочином.
Чи так і було задумано з самого початку і адмін ніякий не українець?

⋮⋮⋮   No. 3704

замість того аби принести сюди лінки ти прийшов скиглити, жидофорсере?

⋮⋮⋮   No. 3706 OP

Половину усіх постів в по репортити? Там кожний другий пост від кремлебота. Роззуй очі і побачиш.
Адмін їх тупо ігнорує.



[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]