[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1557873067.844361-.png ( 93.21 KB , 500x300 )

⋮⋮⋮   No. 3654

Виправте йому кiлькiсть пальцiв.

⋮⋮⋮   No. 3655

Ти ніколи не чув про людей з шістьома пальцями?

⋮⋮⋮   No. 3656

File: 1557909241.051989-.png ( 82.57 KB , 370x324 )

>>3655
Але ж полідактилія не в кожного кропивачера.

⋮⋮⋮   No. 4079

По шість пальців буває саме через мамкойобство до речі.

⋮⋮⋮   No. 4080

>>4079
Якесь подвійне дно.

⋮⋮⋮   No. 4122

Це натяк на жидiв.

⋮⋮⋮   No. 5053

>>4122
Ні, ґою, ти помиляєшся![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]