[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1542054487.327733-.png ( 1.04 KB , 246x60 )

⋮⋮⋮   No. 3334

Тут наче україномовна бірда, і ось це мені дуже муляє очі.

⋮⋮⋮   No. 3335

>>3334
ні серйозно мене це за довбало в тебе лялька на російські перемкни на українську

⋮⋮⋮   No. 3336

>>3335
чому лялька стоїть по дефолту російською

⋮⋮⋮   No. 3337 OP

>>3335
Дякую, зрозумів, вибачаюсь.
>>3336
Не їбу знати, в мене за замовчанням в системі англійська

⋮⋮⋮   No. 3338

>>3336
то му що в тебе браузер російській чи spelling ru

⋮⋮⋮   No. 3339

File: 1542054741.409576-.png ( 2.12 KB , 162x49 )


⋮⋮⋮   No. 3340 OP

>>3339
В мене вже також, розібравсь

⋮⋮⋮   No. 3341

вам не здається що админ кропиви лениве порося, яке все скидує на за баговону ляльку, і взагалі убунта сервер для лаймерів

⋮⋮⋮   No. 3376

>>3341
Найс хрюкнув, поц.

⋮⋮⋮   No. 3377

>>3376
ЛЇЛ, убунта сервер й справді смокче і дуже глибоко

Невже адмін не додумався хостити на Дебіані чи копійчаній осі?

⋮⋮⋮   No. 3381

>>3377
а може в мене це єдине джерело глибогоко смоктання

⋮⋮⋮   No. 3382

>>3381
логічно

⋮⋮⋮   No. 3383

>>3341
Довбню, це детектор підмоскалених. І чудово працює ж, що характерно![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]