[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1539134015.393963-.png ( 78.95 KB , 596x372 )

⋮⋮⋮   No. 3305

Аукро уже більше року як немає!

⋮⋮⋮   No. 3306

Брешеш, я якраз нещодавно адаптер придбав на Біґлі.

⋮⋮⋮   No. 3621

File: 1556041425.230591-.jpg ( 38.02 KB , 590x412 )

>>3305
Адміне, пропоную поміняти або додати слоган на зразок щось такого "кінець якоїсь там епохи, чи як там." А то влада ж змінилася.

⋮⋮⋮   No. 3622

>>3621
До того ж кропива на лого зелена.

⋮⋮⋮   No. 3623

>>3622
яромира теж. але за зелібобу вона не голосувала, я питав.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]