[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1526634682.987925-.jpg ( 2.47 MB , 2448x2448 )

⋮⋮⋮   No. 3007

Чому я не можу постити використовуючи ip6? Отримую помилку "ір_6_адреса and ір_4_адреса are not of the same version"

⋮⋮⋮   No. 3008

бо IP6 не підтримується рушієм[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]