[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1524956976.809563-.gif ( 35.0 B , 1x1 )

⋮⋮⋮   No. 2985

Моде, коли вже забаниш латикогута? Коли він використовував диакритику, то його хоч сховіати можна було. Або жени його сцяними квачами до /i/. Ну чесне слово, остойобло вже!

⋮⋮⋮   No. 2986

> dyakrytyku
> geny KappaPride?
> ostoóblo

Hadaú, cćo hnaty do i/ tre kohosj yncoho.

⋮⋮⋮   No. 2987

>латикогута
Kotroho?

⋮⋮⋮   No. 2988

>>2985
Підтримую, неможливо читати такі комбінації букв.

⋮⋮⋮   No. 2989

File: 1525039623.123336-.jpg ( 73.3 KB , 1280x720 )

>>2988
Ṡe ty

⋮⋮⋮   No. 3080

File: 1533397304.637337-.gif ( 679.16 KB , 450x338 )

Грішно ґлузувати з йуродивих! Покайтесь, бо прийде латинка на ясні ваші голови![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]