[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1523693279.350405-.png ( 256.11 KB , 864x336 )

⋮⋮⋮   No. 2966

Чому б Кропивачу разом з Кропиватикою не мати власного зображення в Опері? Це якось можливо зробити зі сторони сайту?

⋮⋮⋮   No. 2968

C'a ritc zvet's'a yandex-tableau. Sebto zradna.

⋮⋮⋮   No. 4762

File: 1576016271.852331-.png ( 16.55 KB , 252x322 )

>>2966
Ти можеш вибирати яке зображення буде для закладки, натискаючи на стрілки вправо та вліво від пропонованого зображення. Ось як для цієї сторінки я можу поставити фон з теми Kropyvaba на зображення закладки

⋮⋮⋮   No. 4763

Звичайно, спочатку перемкнувся з теми Ukrchan на Kropyvaba

⋮⋮⋮   No. 4764

File: 1576016423.938239-.png ( 14.45 KB , 241x325 )

Для Драматики краще[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / d / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]