[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1511574740.211222-.PNG ( 11.1 KB , 659x69 )

File: 1511574740.211222-2.png ( 63.19 KB , 720x366 )

⋮⋮⋮   No. 2593

Щось я не зрозумiв.

⋮⋮⋮   No. 2594 OP

File: 1511578511.421244-.PNG ( 67.18 KB , 762x528 )

Здається дiйшло. Але чому б не зробити українську дефолтною мовою?

⋮⋮⋮   No. 2595

Схоже, що маєш москвомовного переглядача.

⋮⋮⋮   No. 2596

Da zradniki zvychaynyje ce.

⋮⋮⋮   No. 2599

File: 1511600289.772183-.jpg ( 24.69 KB , 201x300 )

>>2594
Лялькоскриптом, РАПТОВО, займається автор лялькоскрипту, який до кропивачу не має ніякого відношення. Всі питання по ляльці до нього.
Зіграв на випередження з адміном.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]