[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1506089712.137567-.PNG ( 2.18 MB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 2382

Там я в /б/ випадково два треди створив ідентичні(краще б на стаорення тредів буда капча), видаліть один з двох


[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]