[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1505419156.331197-.png ( 17.74 KB , 1280x720 )

⋮⋮⋮   No. 2269

Тут обговорюємо правила і вносимо пропозиції щодо їх поліпшення.

⋮⋮⋮   No. 2272

File: 1505419801.323577-.jpg ( 25.18 KB , 448x262 )

>4.10.В разі порушення членом Адміністрації правила 2.5 міра покарання розглядається спільною нарадою Адміністрації.

Нема пробілу після пункту. Взагалї ому не зробити це через html-перелїк?

>2.2. Заборонено спам і/або флуд.
— сенс і/або
— є питому українське плин

Стилї (наприклад) чомусь недоступнї на сторінцї правил. Дещо важко читати.

А так, правила, на перший погляд, наче нормальнї. Поглянемо на виконання та очікуємо можливі проблеми з правилами.

⋮⋮⋮   No. 2278 OP

>>2272
> Взагалї ому не зробити це через html-перелїк?
Правила переніс із вордівського документу. Можливо, заміню на html-перелік, але не зараз.

>є питому українське плин
Тоді вже радше повінь. Але так мало хто зрозуміє.

Модератор

⋮⋮⋮   No. 2284

>>2278
Ні, плин.

http://sum.in.ua/s/plyn
http://www.ji.lviv.ua/n35texts/kocherha.htm

<i>Забуте слово плин, що позначало і течію, і речовину (ширше – фізичне середовище), здатну текти. Збереглося воно лише в сполуцї плин часу, згадка про нього міститься в словах надплин та надплинність. Це слово є загальним терміном (анґлїйський відповідник fluid, подїбнї слова є в усїх европейських мовах), що об’єднує в один комплекс рідини, гази, сипкі речовини (такі як пісок чи цукор), плазму, колоїди, суспензїї тощо, а також складнї біолоґічнї субстанцїї (кров, лїмфа тощо). Сучаснї природничі науки надзвичайно интенсивно вивчають явища, пов’язанї з такими середовищами, відповідно більшає кількість похідників від цього слова, постають нові й нові терміни. За браком відповідника цього слова в московській мові ранїше користувалися комбінованим терміном «рідина і газ», нинї постала терміносполука «текучая среда», що мало придається до творення похідників. Українська мова, маючи своє слово, що від нього дуже легко й природньо можна утворити спільнокореневе гніздо (плинність, плинний, плиновий, плинотехнїка, плинодинаміка, плинокристал, плиномеханїка, плинопружність, плинощільність, надплин, магнетоплин тощо), натомість досї мавпує московські взїрцї й вдається до розлогих кострубатих конструкцїй, що їх не варто тут наводити.</i>

⋮⋮⋮   No. 2285

>>2284
Трясця, переплутав hmtl з bb.

⋮⋮⋮   No. 2288

>>2278
>Модератор
/бб/ буде?

⋮⋮⋮   No. 2289

>>2288
> /бб/
гіперчан[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]