[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1504711756.723923-.gif ( 1000.48 KB , 245x207 )

⋮⋮⋮   No. 2031

Зробіть каталог вже, я заїбався листати, щоб знайти тред, створений пару днів тому, в якому було щось, що я хочу ще раз глянути. Зручна ж штука.

⋮⋮⋮   No. 2033

File: 1504711890.5837-.png ( 8.33 KB , 256x150 )

File: 1504711890.5837-2.png ( 239.52 KB , 800x600 )


⋮⋮⋮   No. 2158

Помітив що є каталог(і це добре) власне кропивацький, проте було б добре додати його на верхню частину сторінки. Внизу непомітно і сенсу його немає вмикати, якщо вже доскроллив до низу.

⋮⋮⋮   No. 3332

ruka ruku
puk red
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]