[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1503333050.260305-.jpg ( 146.82 KB , 1050x591 )

⋮⋮⋮   No. 1902

Чому кропивач повільно відкривається?
До вайпу було набагато швидше.

⋮⋮⋮   No. 1904

>>1902
спробуй зробити дефрагментацію диска та прискор свій комп https://www.techspot.com/downloads/4842-game-booster.html !!![Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]