[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1502696501960-0.jpg ( 479.06 KB , 732x1008 )

⋮⋮⋮   No. 1721

Шо з ранку було з Кропивачем і Драматикою?

⋮⋮⋮   No. 1722

>>1721
диверсія ворога

⋮⋮⋮   No. 1723

>>1722
Руссі напали чи свої пісюни?

⋮⋮⋮   No. 1724

>>1723
хуй зна

⋮⋮⋮   No. 1725

>>1723
Файнач москалі вайпали з ранку

⋮⋮⋮   No. 1726

>>1725
друже, кого взагалі хвилює той файнач?

⋮⋮⋮   No. 1727

>>1726
Файнач виконує важливу функцію резервації для людей з розумовими відхиленнями, не треба про нього погано казати.

⋮⋮⋮   No. 1728

>>1727
Туди б ще серуна з шизофренічними вебмками сплавити.

⋮⋮⋮   No. 1735

>>1721
Нова нічна атака ворога. Усі за шаблюки!

⋮⋮⋮   No. 1773

Адміне, прокидайся, буцкай своїх модів і роби вже щось, бо тут якісь некрофіли з'явились. І я дуже сподіваюсь, що бекапи в тебе є.

⋮⋮⋮   No. 1913

test[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]