[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1500631346861-0.jpg ( 106.31 KB , 566x450 )

⋮⋮⋮   No. 1633

Що робитимемо з явищем? Чи не забагато цього лайна стало останнім часом? Вважайте це офіційною скаргою.

Найбільш радикальні бійці за грамотність — це люди, які, нехтуючи інтересами комунікації, обговорюють не заявлену тему, а помилки в письмовій мові співрозмовника. Для них характерно насамперед бажання виправляти мову співрозмовника, а не розмовляти з ним.

⋮⋮⋮   No. 1634

Оце правда, балаболи обнаковенні, тіки общацця мішають.

⋮⋮⋮   No. 1635

>>1633
Дайош лайкі і діслайкі, пусть понімають, што общацця мішають

⋮⋮⋮   No. 1636

>>1634
>>1635
Хоч один такий пост знайди і принеси сюди.

⋮⋮⋮   No. 1640

>>1633
>помилки

Якби ж то лише помилки. Вони не дають розмовляти українською, якщо вона відхиляється від стандартів совітської школи.

⋮⋮⋮   No. 1641

Будем говорити білоруською

⋮⋮⋮   No. 1642

>>1641
Поліським діалектом української, ти хотів сказати?

⋮⋮⋮   No. 1650

ото тоже не понімаю, говорю українською чістою, без ошибок, так у мене вдома кажуть, все харашо, а то оце шось говорять на мєня єщьо. Карочє, давайтє без усіцього, ну писать як оце ми в общазі кажемо

⋮⋮⋮   No. 1652

>>1650
Давай, хуль

⋮⋮⋮   No. 1665

File: 1500907817064-0.gif ( 1.81 MB , 339x338 )

>>1633
А ти хуй в бєлки видів ?

⋮⋮⋮   No. 1666

>>1650
Якби хтось на борді так дійсно розмовляв, то був би йому вдячний, що продукує діалектну різноманітність.

Тільки в тебе тут помилки.
> усіцього
"осьоцього"
Чудове слово.
Навіть поросійщені діалекти кайфові тим, що зберегли елементи живої мови. Тому вони більш цікаві за совковий стандарт з точки зору лінгвістики якби ж то вона в нас була як наука, а не просто Просвіта "темних" селян проти неграмотності, як у 19 ст.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]