[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1499511402978-0.jpg ( 116.55 KB , 1920x800 )

⋮⋮⋮   No. 1559

Чи можна теми оформлення перенести знизу до гори?
Днем вмикаю тему укрчан, а коли сонце сядає нігрочан бо інакше очі болять. Не дуже зручно майже кожен раз коли заходжу до кропивачу проматувати донизу що б перемкнути тему.
Ще такоже чи можно зробити що б на головній сторінці теми мінялися?

⋮⋮⋮   No. 1562

>>1559
буде, але десь ближче до серпня. Швидше не можу, вибач

⋮⋮⋮   No. 1563

>>1562
Дякую все одно.
Мені не горить, але трохи незручно кожен раз.
Та почекаю.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]