[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1486461311381-0.png ( 236.06 KB , 1257x674 )

⋮⋮⋮   No. 1096

Адміне, оптимізуй сайт для сучасних людей.

Ґуґл у поміч https://search.google.com/search-console/mobile-friendly

⋮⋮⋮   No. 1097

>>1096
Можу трохи згодом спробувати запилити додаток на відро.

не адмін

⋮⋮⋮   No. 1098

>>1096
dashchan має розширення для кропиви.

⋮⋮⋮   No. 1099

>>1098
Чому я маю встановлювати якесь лайно, а не просто заходити на оптимізований сайт, як це у випадку з тим же 2ch.hk?

⋮⋮⋮   No. 1100

>>1099
бо сосачери мають страждати, очевидно ж.

⋮⋮⋮   No. 1262

File: 1492200886880-0.png ( 153.97 KB , 480x800 )

File: 1492200886880-1.png ( 228.13 KB , 480x800 )

Власне, мобільна версія бісить і дуже сильно. Чи не можна було б її трохи допиляти?

⋮⋮⋮   No. 1263

>>1262
займуся на святах

⋮⋮⋮   No. 1264

>>1262
поправив головну[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]