[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1555412585.340328-.jpg ( 252.02 KB , 1080x2030 )

⋮⋮⋮   No. 99999

Ґет!

⋮⋮⋮   No. 100000

Слава навіки Кропивачу святому!

⋮⋮⋮   No. 100001

File: 1555413508.136247-.jpg ( 9.7 KB , 236x239 )


⋮⋮⋮   No. 100003

>>100000
Томосо_вишивата_кропивачу на марші.

⋮⋮⋮   No. 100006

>>100000
ВОЇСТИНУ СЛАВА!

⋮⋮⋮   No. 100007

>>100000
Вважаю 100000 це вже досягнення рівня Учану. Здобули.

⋮⋮⋮   No. 100013

>>100007
A jakby latynkojoby ne zasraly /b/ — mohly b i ne dogdaty. Skoro g Ukrajini kapetsj.

⋮⋮⋮   No. 100015

Slava animu, latynjkojibam i Kropyvatcu naviky!

⋮⋮⋮   No. 100017

File: 1555426824.085569-.JPG ( 18.43 KB , 547x366 )


⋮⋮⋮   No. 100026

Брати гети на такій слоупочній борді- перемога рівня ДЦП.

⋮⋮⋮   No. 100027


Радіꙇ, шчо хоч подекуди беруть. А рівень був би низше.

⋮⋮⋮   No. 100041

>>100027
Йобаний Йуродивий, нахуя ти літеру ꙇ зайняв, вона в моїй абетці вже [ск] познача! Ану хутко замінюй! Чим тобі ı не подобається, приміром?

⋮⋮⋮   No. 100043

>>100041
Бо вона латинського характеру?
Моя ꙇ ж кирилична: https://en.wikipedia.org/wiki/Iota_(Cyrillic)

⋮⋮⋮   No. 100044

>>100043
Забув додати, та ж ꙇ є частиною складовою букв я (швидкопис ꙗ), ю (і колись є — від ѥ).

⋮⋮⋮   No. 100045

File: 1555480676.802899-.png ( 32.62 KB , 1167x621 )

>>100044
Перепрошую, трохи обманув, але маꙇже один прутень тут, бо я цє виняток. Ну і звуку такого історичного вже не маємо, бо по суті цє польське ę, а ми однаково переꙇшли на ꙇотоване.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]