[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1555406566.498063-.jpg ( 54.08 KB , 604x453 )

⋮⋮⋮   No. 99989

Тут хтось постив фото петушарія із спермою у роті та гандоном.

Благаю, аноне, виклади це сюди. З мене нічого.

⋮⋮⋮   No. 100024

>>99989
Подрочити хочеш?

⋮⋮⋮   No. 100028

File: 1555444956.364869-.png ( 331.38 KB , 549x674 )


⋮⋮⋮   No. 100034

>>99989
У мене немає фоток латинкойобів

⋮⋮⋮   No. 100035

>>100028
Це латинкойоб?

⋮⋮⋮   No. 100036

File: 1555454016.740028-.jpg ( 21.52 KB , 560x330 )

>>100035
це патріот

⋮⋮⋮   No. 100050

>>100036
Латинкойоби - не патріоти!

⋮⋮⋮   No. 100052

File: 1555503233.689654-.jpg ( 122.88 KB , 1280x985 )

Навіть не здивованиь.

⋮⋮⋮   No. 100080

>>100052
а він вже гучі

⋮⋮⋮   No. 100090

File: 1555533172.740287-.png ( 321.96 KB , 711x399 )

>>100036
То повинен був вживати заходів безпеки.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]