[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1555276550.034135-.jpg ( 5.33 KB , 259x195 )

⋮⋮⋮   No. 99908

Зорі прозорі вгорі - вам спиться чи не спиться?

⋮⋮⋮   No. 99909

як же це гамно бісить

⋮⋮⋮   No. 99928

File: 1555316632.077588-.webm ( 3.48 MB , 640x1136 )


⋮⋮⋮   No. 99936

>>99928
Скоро тут за Богданочку будуть банити?

⋮⋮⋮   No. 99937

>>99909
Ти просто не молода вовчиця.

⋮⋮⋮   No. 99941

Мені здається що мелодію вовчиці я колись чув в якійсь іноземній рок-пісні. А може це фальшиві спогади.

⋮⋮⋮   No. 99945

>>99941
то недивно. Тут пісні три-чотири акорди, все примітивне яке пишеться за 10 хвилин на синтезаторі

⋮⋮⋮   No. 99953

>>99941
Йому ж наче якісь німці пред'яву кидали, шо Ніно це плагіат.

⋮⋮⋮   No. 99968

>>99936
Давно пора

⋮⋮⋮   No. 99969

>>99968
ти охуїв, дебілоїде?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]