[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1554569355.950044-.png ( 1.59 MB , 1920x1080 )

File: 1554569355.950044-2.png ( 1.75 MB , 1920x1080 )

⋮⋮⋮   No. 99081

Who is Mister Valinkhnovski?

⋮⋮⋮   No. 99082

>>99081
Дуже цікавий пост. Іди нахуй.

⋮⋮⋮   No. 99083

>>99081
Латинкойоб, в /u/

⋮⋮⋮   No. 99092

>>99083
Тупориле бидло, це англійська мова.

⋮⋮⋮   No. 99093

>>99092
Я ще маю розбирати сорти лайна латинкойобів?

⋮⋮⋮   No. 99094

File: 1554572162.152265-.jpg ( 14.43 KB , 300x250 )

>>99092
Дія перша

Аудієнция у королеви Єлизавети ІІ,кришталеві бокали та аристократична атмосфера

Дія друга

Заходить безос та говорить:
> Латинкойоб, в /u/
Помирає

⋮⋮⋮   No. 99110

File: 1554578139.323137-.jpeg ( 113.08 KB , 1920x1200 )

>>99093
Справедливо.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]