[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1553776807.873726-.jpg ( 325.05 KB , 1280x853 )

⋮⋮⋮   No. 97992

⋮⋮⋮   No. 97993

>>97992
це той випадок, коли ти знущаєшся над лайном, а потім сам стаєш таким самим

⋮⋮⋮   No. 97994

Боже вони ще живі

⋮⋮⋮   No. 98006

>>97994
мені рік тому десь друг скинув посилання на спільноту вк де жваво роблять меми і обговорюють діяльність гурту. Тобто, лайножерів ще багато.
Німці доволі неоднобічно до них відносяться. Багато таких, що вважає їх лайном і дурним стереотипом про Німеччину

⋮⋮⋮   No. 98010

>>97992
ні

⋮⋮⋮   No. 98056

Ти
багато страждала
духовно розділена
єдина серцем

Ми
вже так довго разом
твоє дихання холодно
серце ж у вогні

Ти!
Я!
Ми!
Ви!

Німеччина!
моє серце в вогні
хочу любити тебе і проклинати

Германію!
твоє холодний подих
таке юне, і таке старе

Германію!

Я
Я тебе ніколи не залишу
тебе можуть любити
і ненавидіти

Зарозуміло
обмірковує
опановує
здається
дивує
набігає
Германію, германію понад усе!

⋮⋮⋮   No. 98057

File: 1553798083.192478-.jpg ( 85.11 KB , 1174x608 )
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]