[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1553521308.677536-.jpg ( 16.71 KB , 480x360 )

⋮⋮⋮   No. 97581

Нахуя борду знищили своїм бобулом? Суки, я для вас друкував оголошення, клеїв їх, куртку обмазав у пва, ховався щоб ніхто не спалив. Нахуй вас, дебілоїди.
Раку яєць бобулодебілам.

⋮⋮⋮   No. 97584

>>97581
Я ОП треду зверху. Двоїню. Адмін! Чисти бобулів! Дайош репресії бобулістам!

⋮⋮⋮   No. 97585


⋮⋮⋮   No. 97587
[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]