[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1549224779.116143-.jpg ( 9.9 KB , 300x405 )

⋮⋮⋮   No. 89276

Бобул має бути на головній

⋮⋮⋮   No. 89277

Він що там патякав про цей крутий гурт що як ті придурки в жовту

⋮⋮⋮   No. 89337

File: 1549289442.25466-.jpg ( 48.85 KB , 640x452 )


⋮⋮⋮   No. 97435

File: 1553415568.252916-.jpg ( 339.08 KB , 712x1068 )


⋮⋮⋮   No. 97551

File: 1553482157.105301-.jpg ( 163.3 KB , 712x474 )


⋮⋮⋮   No. 97570

>>89277
дайр стрейтс?

⋮⋮⋮   No. 97574

File: 1553520881.825509-.jpg ( 68.86 KB , 330x330 )

іво бобул

⋮⋮⋮   No. 97583


⋮⋮⋮   No. 97601

File: 1553522456.408847-.jpg ( 33.12 KB , 463x348 )


⋮⋮⋮   No. 98085 OP

немає бобула - немає кропиви

⋮⋮⋮   No. 98087

File: 1553802767.048083-.png ( 71.51 KB , 759x646 )

>>98085
Чисти, чисти Бобулів.

⋮⋮⋮   No. 98088

File: 1553802839.231589-.png ( 37.98 KB , 533x800 )

>>98087
Бобулізм - перший крок до латинки та гомосексуалізму.

⋮⋮⋮   No. 98089

File: 1553802885.252642-.png ( 452.69 KB , 1054x496 )

>>98088
Молоде покоління кропивачерів не хоче Бобула.

⋮⋮⋮   No. 98090

В сраку цього Бобула він негарний і не няшний

⋮⋮⋮   No. 98093

File: 1553803058.442831-.png ( 678.93 KB , 797x997 )

>>98089
Котохлопчиків йому в тред.

⋮⋮⋮   No. 98095

>>89276
хто цей чухан?

⋮⋮⋮   No. 98156

>>98095
твій тато

⋮⋮⋮   No. 98204

>>98156
мій тато не >>89276

⋮⋮⋮   No. 99014

>>89276
Бобулісте, це ти пародійні відосики з Бобулом пиляєш?
https://youtu.be/rZZrqIBqP6g?t=160

⋮⋮⋮   No. 100881

File: 1556307049.873467-.jpg ( 32.3 KB , 461x344 )

>>99014
Хтось в PlayUA надивився на Бобула на бірді?[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]