[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1544033737.745867-.png ( 1.83 KB , 83x82 )

⋮⋮⋮   No. 84137

Шукаю телеграм-конференцію для спілкування. Порекомендуйте.

⋮⋮⋮   No. 84139

Очевидний https://t.me/ua_ch. Там сидить лише еліта УБК!

⋮⋮⋮   No. 84156

File: 1544042081.736156-.gif ( 225.05 KB , 500x500 )

Шукаю XMPP-конференцію для спілкування. Порекомендуйте.

⋮⋮⋮   No. 84191

File: 1544057317.309537-.png ( 148.47 KB , 1366x768 )

>>84156
Обирай будь-яку; якась, може, ще жива.

⋮⋮⋮   No. 84192

>>84191
Хоча нє, потицяв рандомно пару десятків — живих не знайшов. Ну то руш до буржуїв чи москалів. У москалів точно ще живих конф повно.

⋮⋮⋮   No. 84230

File: 1544118366.798132-.jpg ( 27.42 KB , 408x389 )

>>84191
чому інтерфейс москальською

⋮⋮⋮   No. 84251

https://t.me/kdkop - єдина конфа котру знаю

⋮⋮⋮   No. 84253

>>84251
Там московська.

⋮⋮⋮   No. 84263

>>84230
Шо? Москальська — то ru_RU, а в мене ru_UA.

⋮⋮⋮   No. 84264

File: 1544145618.43698-.png ( 27.23 KB , 225x350 )


⋮⋮⋮   No. 84266

>>84264
Нащо ти півпічкура замазав? Що сказати хотів?

⋮⋮⋮   No. 84270

>>84264
Альзо, я тебе зараз за обрізками літер здеаноню. Бойко?

⋮⋮⋮   No. 84271

>>84270
ну давай це сервак кропиви

⋮⋮⋮   No. 84272

>>84271
Ну то добре, що ти хоч якісь локалі на нього встановив, ліл. У всяких мінімальних дистрах навіть en_US.UTF-8 нема, і купа софту через це валиться, коли отримує на вхід не-ASCII.

⋮⋮⋮   No. 84273

>>84272
хулі не спиш, чи в тебе день?

⋮⋮⋮   No. 84274

>>84273
Режим знову збився без прутня роботодавця в сраці, ліл. Мабуть, я таки сова, бо в дитинстві теж зачитувався допізна.

⋮⋮⋮   No. 84675

>>84139
А щоб без хохлосвиней, нема такого?

⋮⋮⋮   No. 84678

>>84675
Зате наче без московської, доволї рідке явишче.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]