[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]
Banner

/b/ - Балачки

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1541620471.321335-.jpeg ( 43.64 KB , 420x299 )

⋮⋮⋮   No. 82124

Так кого найдужче не люблять Українці
Поляків
Москалів
Чурок
Жидо Євреїв тобто жидів пархатих

⋮⋮⋮   No. 82125

Таких українців, які ганьблять самі себе. Гірші за москалів, серйозно.

⋮⋮⋮   No. 82126 OP

File: 1541620976.429332-.png ( 203.98 KB , 475x450 )


⋮⋮⋮   No. 82127

>>82124
Тупих троллів як оце ти.

А ще, з усіх вищеперечислених- тільки велікоросскіх федерастів.

⋮⋮⋮   No. 82132

>>82124
Циган їбаних

⋮⋮⋮   No. 82165

Не люблю западенців з ляськими та мадярськими акцентами та слівцями.

⋮⋮⋮   No. 82175

>>82165
Кажи паляниця, або кацап.

⋮⋮⋮   No. 82185

>>82175
Так я і є на половину кацап.[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]